THÔNG TIN KHÁC
HÌNH ẢNH THI CÔNG NHÀ MÁY MỞ RỘNG

Ngày: 17/10/2012

Các hình ảnh cập nhật trong quá trình thi công nhà máy thuỷ điện Định Bình mở rộng:

 
 THỰC HIỆN CHỐNG VĂNG KHI NỔ MÌN 
 
 ĐO CHẤN ĐỘNG KHI NỔ MÌN
 
 ĐÀO HỐ MÓNG NGÀY 17-10-2012
 
TỔ HỢP ĐƯỜNG ỐNG THUỶ CÔNG NGÀY 7-3-2012
HÀN BUỒNG XOẮN NGÀY 04-4-1012
 CHUẨN BỊ ĐỔ BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN 10-4-2012
MÓNG TRẠM PHÂN PHỐI NGOÀI TRỜI NGÀY 30/4/2012
GIẾNG TURBINE NGÀY 30/4/2012
( DHP )
TIN LIÊN QUAN