THÔNG TIN KHÁC
TB ký hợp đông kiểm toán BCTC năm 2021

Ngày: 13/08/2021

THÔNG BÁO

Ngày 11/08/2021, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty kiểm toán & kế toán AAC. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

 
 

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN