THÔNG TIN KHÁC
TB ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

Ngày: 23/08/2022

 THÔNG BÁO

Ngày 19/08/2022, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá ECOVIS AFA Việt Nam. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

( DHP )
TIN LIÊN QUAN