THÔNG TIN KHÁC
THỰC HIỆN GIÁ ĐIỆN MỚI

Ngày: 01/01/2011

 Ngày 31/5/2011 Công ty đã cùng Tổng Công ty điện lực Miền Trung thanh lý hợp đồng mua bán điện cũ và ký lại hợp đồng mua bán điện mới theo biểu giá chi phí tránh được được áp dụng từ ngày 01/6/2011.

Một số nội dung chính như sau:
- Giá bán điện: do Cục điều tiết điện lực ban hành thay đổi từng năm (trước đây cố định là 593 đ/kWh). Giá điện năm 2011 như sau:
          + Mùa mưa: từ tháng 7 đến tháng 10
           * Giờ cao điểm: 481 đ/kWh;
           * Giờ bình thường: 468 đ/kWh
           * Giờ thấp điểm: 460 đ/kWh
           * Phần điện năng dư: 230 đ/kWh
           + Mùa khô: các tháng còn lại
           * Giờ cao điểm: 573 đ/kWh;
           * Giờ bình thường: 567 đ/kWh
           * Giờ thấp điểm: 563 đ/kWh
           * Giá công suất: 1.772 đ/kWh
           - Tổn thất điện năng truyền tải: do lưới điện 22 KV, 35 KV đấu nối NMTĐ Định Bình hiện là lưới điện phân phối thuộc tài sản Tổng Công ty điện lực Miền Trung nên không có tổn thất điện năng truyền tải.

          Với việc ký lại hợp đồng theo biểu giá chi phí tránh được giá bán điện của NMTĐ Định Bình sẽ tăng và tăng dần hằng năm 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN