THÔNG TIN KHÁC
TB về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

Ngày: 02/08/2023

 THÔNG BÁO

Ngày 02/08/2022, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và kế toán ECOVIS AFA Việt Nam. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

( DHP )
TIN LIÊN QUAN