THÔNG TIN KHÁC
Thông báo về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 5

Ngày: 20/08/2019

    Ngày 20/08/2019, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - CTCP lần thứ 5 cấp ngày 19/08/2019 của Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định cấp. Nay Công ty thông báo để quý cổ đông được biết

    Tải file : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lần thứ 5

( DHP )
TIN LIÊN QUAN