CÔNG BỐ THÔNG TIN
TB v/v bổ nhiệm lại Người quản trị kiêm thư ký Công ty

Ngày: 24/07/2023

 Thông Báo bổ nhiệm lại chức danh Người quản trị và thư ký Công ty từ ngày 01/08/2023.

       Ngày 24/07/2023, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 26/2023/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức danh Người quản trị kiêm thư ký Công ty kể từ ngày 01/08/2023 đến ngày 31/07/2024. Nay, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo.

          Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN