CÔNG BỐ THÔNG TIN
TB về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 6 năm 2023

Ngày: 09/06/2023

     Ngày 08/06/2023, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - CTCP lần thứ 6 cấp ngày 02/06/2023 của Sở KH-ĐT tỉnh Bình Định cấp. Nay Công ty thông báo để quý cổ đông được biết

       Chi tiết xem file đính kèm 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN