THÔNG TIN KHÁC

Ngày: 02/08/2023

 THÔNG BÁO

Ngày 02/08/2022, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023 với Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá và kế toán ECOVIS AFA Việt Nam. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

Xem tiếp 

Ngày: 23/08/2022

 THÔNG BÁO

Ngày 19/08/2022, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC cho năm 2022 với Công ty TNHH kiểm toán - thẩm định giá ECOVIS AFA Việt Nam. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

Xem tiếp 

Ngày: 21/08/2021

      Ngày 20/08/2021, Công ty có nhận được thông báo về kết quả mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ . Nay công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

1. Bà Bùi Thị Hạnh - Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Lê Thị Xuân Loan - thành viên Ban kiểm soát

3. Bà Huỳnh Ngọc Lê Anh - người liên quan đến người nội bộ

 
Xem tiếp 

Ngày: 13/08/2021

THÔNG BÁO

Ngày 11/08/2021, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 với Công ty kiểm toán & kế toán AAC. Nay, Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

 
 

 

Xem tiếp 

Ngày: 05/08/2021

     Ngày 04/08/2021, Công ty có nhận được thông báo giao dịch mua cổ phần của người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ. Nay Công ty đăng Thông báo này để thông tin cho các cổ đông cùng biết

1. Bà Bùi Thị Hạnh - Trưởng Ban Kiểm soát 

2. Bà Lê Thị Xuân Loan - Thành viên Ban Kiểm soát

3. Bà Huỳnh Ngọc Lê Anh - Nhân viên Công ty

 
 

 

Xem tiếp 
TIN LIÊN QUAN