THÔNG TIN KHÁC
Hội thảo kỹ thuật về “Quản lý vận hành nhà máy thủy điện”

Ngày: 30/11/2016

Ngày 24/11/2016 vừa qua, Tại Nhà máy thủy điện Định Bình thuộc Công ty Cổ phần thủy điện Định Bình đã diễn ra buổi Hội thảo kỹ thuậtVề Quản lý vận hành nhà máy thủy điện .

Mục đích nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, sửa chữa và phối hợp trong công tác quản lý kỹ thuật của các nhà máy có cùng thiết bị công nghệ do Công ty cổ phần thủy điện Định Bình tổ chức

 Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN