THÔNG TIN KHÁC
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN MIỀN

Ngày: 03/01/2018

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử

Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử từ dhp.vn thành thuydiendinhbinh.vn theo lộ trình sau:

- Từ ngày 06/01/2018 đến nàgy 09/02/2018 tên miền thuydiendinhbinh.vn và tên miền dhp.vn cùng được truy cập với nội dung giống như nhau.

- Sau ngày 09/02/2018 tên miền thuydiendinhbinh.vn là tên miền chính thức của trang thông tin điện tử của Công ty CP thuỷ điện Định Bình.

Trân trọng.

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN