THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
TB về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Ngày: 19/02/2024

     Ngày 19/02/2024, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra quyết định số 07/2024/QĐ-HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Nay Công ty xin thông báo để quý cổ đông được biết

   Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN