THÔNG TIN VỀ ĐHĐCĐTN
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009

Ngày: 01/02/2009

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình tổ chức lúc 8 giờ ngày 20/5/2009 tại khách sạn Hải Âu, số 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Tham dự Đại hội có 27 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 5.878.340 CP/tổng số 7.230.000 CP, chiếm tỉ lệ 81,3%.
           Đại hội đã thông qua:
          - Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009
          - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 .
         
Đại hội bế mạc lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN