THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023

Ngày: 14/06/2023

                                         Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 14/06/2023, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 18/2023/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

      Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN