THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB chi trả cổ tức đợt 2/2022

Ngày: 21/08/2022

   Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 19/08/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 23/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau:

Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN