THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

Ngày: 22/04/2021

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 20/04/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 11/2021/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

 
 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN