THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020

Ngày: 14/01/2021

   Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 13/01/2021, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết định số 02/2021/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN