THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
Mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản

Ngày: 26/07/2020

 Kính gửi : Qúy cổ đông của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

      Trong tình hình về dịch Covid-19 và tạo thuận tiện cho quý cổ đông chưa lưu ký chứng khoán, CTCP thủy điện Định Bình sẽ tăng cường chi trả cổ tức bằng chuyển khoản.

      Đề nghị quý cổ đông hiện còn nhận cổ tức bằng tiền mặt có nhu cầu nhận chuyển khoản thì hoàn thành mẫu Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản như file đính kèm và gửi về Công ty theo địa chỉ: 

                                    Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

                                    Lô 28-29-30 Điện Biên Phủ, phường Quang Trung, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
                                    Email: thuydiendinhbinh@gmail.com 

       Bấm vào đây để tải: Mẫu giấy đề nghị nhận tiền cổ tức bằng chuyển khoản 

 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN