THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

Ngày: 01/07/2020

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 30/06/2020, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Nghị Quyết số 15/2020/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 như sau :

Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN 

THÔNG TIN MỚI