THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB trả cổ tức đợt 1 năm 2013

Ngày: 02/01/2013

 Căn cứ Quyết định HĐQT số 07/2013/QĐ-HĐQT ngày 19/07/2013, Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 như sau:
           1. Tỉ lệ thực hiện chi trả:  Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 12% (1.200 đồng/cổ phiếu).
           2.Thời gian tiến hành việc chi trả : từ ngày 15/8/2013       
           3. Thời điểm chốt danh sách chi trả :     16 h ngày  31/07/2013
           4. Các mẫu giấy đề nghị:
             - Giấy uỷ quyền nhận cổ tức
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản
             - Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng CMND
          
         * Quý Cổ đông trước đây đã có giấy đề nghị nhận cổ tức bằng chuyển khoản, nếu có thay đổi  thông tin thì lập lại giấy để nghị.
 

( DHP )
TIN LIÊN QUAN