THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019

Ngày: 07/02/2020

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

     Ngày 21/01/2019, HĐQT Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình đã ra Quyết Định số 02/2020/NQ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019. Nay,Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019 như sau :

Xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN