THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB về ngày thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019

Ngày: 21/02/2020

  Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình 

  Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước tại VB số 343/TB-VSD  ngày 17/02./2020 thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt III/2019 của Công ty cổ phần thuỷ điện Định Bình như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/02/2020

- Tỷ lệ thực hiện : 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900đ)

- Thời gian chi trả : 10/03/2020

Chi tiết xem file đính kèm

( DHP )
TIN LIÊN QUAN