THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC
TB chi trả cổ tức đợt 1/2022

Ngày: 06/05/2022

                                        Kính gửi : Qúy vị cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Định Bình

    Ngày 04/05/2022, HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã ra Quyết định số 09/2022/QĐ-HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022. Nay Công ty trân trọng thông báo về việc  tạm ứng cổ tức như sau: 

Chi tiết xem file đính kèm

 

 

 
( DHP )
TIN LIÊN QUAN